Aktuelt

Foto: Ingvild Jacobsen.
28.11.2017
Kreativt Europa (Creative Europe) er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. I år var Kreativt Europas match-making seminar i Riga, Latvia (22. og 23. november) og 34 eksperter fra 9 europeiske land delte sine ideer og erfaringer.
Dan Andre Fiskum Velle fortel rådmann Håvard Sagli og vaktmeister Dag Oddvar Norheim om kirkestolen frå Aure kirke anno 1646. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
22.11.2017
Mandag og tirsdag denne veka har 5 tilsette ved IKAMR vore i Aure kommune.
Aina Basso. Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR.
17.11.2017
I år vart Arkivdagen arrangert i dei høgtidelege lokala til Latinskolen i Ålesund og ikkje minst i IKA Møre og Romsdals eigne lokale i Kirkegata 10b.
Illustrasjonsfoto: Guro Flø, IKAMR
17.11.2017
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre.
Hanne Rekdal Aasen, elev ved Fagerlia videregående skole, og Kristin Ellingseter, elev ved Molde videregående skole. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet/IKAMR.
03.11.2017
Igår hadde vi to elevar på OD-dag ved IKAMR. Operasjon Dagsverk 2017 går til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sine utdanningsprosjekt midt i verdas største oljekatastrofe i Nigeria.
I ausande regnver kom Anne-Beate Ulleland og Guro Grønningsæter frå Molde kommune med arkiv. IKAMR ved Dan Andre Velle tek imot arkivet. Foto: Guro Flø, IKAMR
27.10.2017
I veke 42 vart det depoenrt til saman vel 43 hyllemeter arkiv til IKA.
Frå venstre mot høgre Anette Helen Valderhaug, Andri Jónsson og Håkon Wille. Foto: Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK.
26.10.2017
Denne veka starta 3 nye medarbeidarar ved IKAMR
Arkivdagen 2017 ved IKAMR.
19.10.2017
Kva er det med arkiv? På Arkivdagen laurdag 4. november vil Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal sette fokus på dette. Arkiv i fortida, i notida og i framtida. Vi gjer dette gjennom foredrag av dyktige fagpersonar som har kunnskap om og nyttar arkiv på ulike måtar. Vi vil også halde ope hus slik at publikum kan få kome inn å sjå kven vi er og kva vi jobbar med.
Illustrasjonsfoto henta frå Datatilsynet sine nettsider.
31.08.2017
Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrkar ordninga med personvernombod. Møre og Romsdal Fylkeskommune foreslår at tenesta vert lagt til IKA Møre og Romdal.
Emil. Foto: Guro Flø, IKAMR.
30.08.2017
Ei veldig hyggeleg tilbakmelding syns vi. Velkomen tilbake Emil!

Sider