Aktuelt

Ein blid gjeng på omvisning i magasinet. Frå venstre: Eirik Jenssen, Kari Rundmo, Åge Brekk, Åsta Vadset og Dan Velle. Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR.
12.02.2016
I dag har IKAMR hatt besøk av og møte med Sekretariatet for Oppreisningsutvalet for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal.
Kjell Arne Valldal, Norddal kommune, og Kristian Hove, IKAMR, sørger for at flyttekassene med avslutta legejournalar osb kjem i magasin ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
05.02.2016
Idag mottok IKAMR legearkiv frå Norddal kommune. Materialet skal ordnast, registrerast og etiketterast av oss.
Illustrasjonsfoto: henta frå www.arkivverket.no
13.01.2016
Riksarkivet har publisert del 1 av rettleiaren i samband med kommunereforma
07.01.2016
Invitasjon til eindagskurs i Arkivplan.no
Brosundet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
04.01.2016
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 31. mai - 1. juni, ved Scandic Parken.
18.12.2015
Arkivforskrifta §2-6 har no fått eit tillegg som gjer det klart at dokument i saker om innsyn i utgangspunktet ikkje er omfatta av journalføringsplikta.
Ein nøygd arkivleiar i Aukra kommune, Kari Johanne Todal, etter avlevering. Her saman med rådgjevar Guro Flø. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
11.12.2015
Denne avleveringsveka har vi fått inn arkiv frå fem kommunar. Aukra, Ørsta, Fræna, Vestnes og Giske har til saman avlevert 85 hm med arkiv.
08.12.2015
Dagleg leiar ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal, Geir Håvard Ellingseter, har saman med 5 andre leiarar av kommunale arkivinstitusjonar skrive eit debattinnlegg som tek føre seg omorganiseringa av Arkivverket.
Ein munter gjeng, etter omvisning ved fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen. Foto: Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK.
04.12.2015
Fredag 4. desember var statsarkivar Astrid Løvlien og rådgjevar Kari Remseth på besøk hjå oss. Tema for dagen var tilsyn.
Det jobbast med liming av etikettar i Vestnes kommune. Foto: Silje Sylte, Vestnes kommune.
04.12.2015
Om få dagar, i veke 50, er det avleveringsveke ved IKAMR. I mange av kommunearkiva over heile fylket er det no nesten nissens verkstad. Det vert pakka og skrive merkelappar og limt over ein lav sko. No gler vi oss til å ta imot arkivpakkane frå dei som skal avlevere. Gledeleg adventstid!

Sider