Aktuelt

Frå venstre: Ingrid Løken Jørgensen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbark), Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland), Kristian Hunskaar (Riksarkivet), Anette Skogseth Clausen (Riksarkivet), Espen Tønnesen (Riksarkivet), Snorre Dag Øverbø (KUBEN), Ottar André Breivik Anderson (Fylkessenter for digitalisering av kulturarven/SEDAK), Øystein Eike (Oslo Byarkiv). Ikkje til stades på møtet: Tove Wefald Pedersen (Norsk Folkemuseum) og Espen Sæterbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane). Foto: Riksarkivet.
06.10.2016
Gruppa hadde i går samling ved Riksarkivet, der delrapport med teknisk framstilling og løysingsforslag vart diskutert.
26.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal inviterer til arkivplandagar 24. og 25. oktober på fylkeshuset i Molde. Sett av dagane til å starte med, oppdatere eller ferdigstille arkivplanen din.
Illustrasjonsfoto frå https://tv.nrk.no/serie/nomino
08.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har bridratt med kjelder for NRK-serien «Nomino».
Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
07.09.2016
Måndag 5. september var fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen og ass. fylkeskultursjef Monica Kjøl Tornes frå Kulturavdelinga, informasjonssjef Inger Johanne Moene og Elin Johanson Lyngstad frå informasjonsseksjonen og administrasjonssjef Nils-Gunnar Solli på vitjing på IKA.
Frå venstre mot høgre: Julia, Aimee, Mette og Sunniva. Foto Åsta Vadset, IKAMR.
30.06.2016
Igår hadde IKAMR besøk av 4 bachelorstudentar frå HiOA
Forrykande opning av dag to ved Bent Erik Myrvoll: Bentus. Foto: Guro Flø, IKAMR.
17.06.2016
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal, og Johann Roppen frå Høgskulen i Volda. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
15.06.2016
IKA og Kulturnett Møre og Romsdal fekk rektor Johann Roppen på besøk i samband med Stadnamnarkivet og stadnamndatabasen for Møre og Romsdal. Arbeidet med innsamling av stadnamn vart gjort av Møreforsking ved Peter Hallaråker i perioden 1985-1995. Heile 200 000 namn vart samla inn.
12.05.2016
Ny, oppdatert versjon av hjelpeheftet ligg no tilgjengeleg på heimesida.
Utsikt frå Scandic Parken hotell, i sentrum av Ålesund. (Foto: booking.com)
22.04.2016
I år blir kontaktkonferansen arrangert ved Scandic Parken hotell i Ålesund. Her finn du påmeldingsskjema samt førebels program for 31. mai og 1. juni.

Sider