Aktuelt

Frå venstre: Ingrid Løken Jørgensen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbark), Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland), Kristian Hunskaar (Riksarkivet), Anette Skogseth Clausen (Riksarkivet), Espen Tønnesen (Riksarkivet), Snorre Dag Øverbø (KUBEN), Ottar André Breivik Anderson (Fylkessenter for digitalisering av kulturarven/SEDAK), Øystein Eike (Oslo Byarkiv). Ikkje til stades på møtet: Tove Wefald Pedersen (Norsk Folkemuseum) og Espen Sæterbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane). Foto: Riksarkivet.
06.10.2016
Gruppa hadde i går samling ved Riksarkivet, der delrapport med teknisk framstilling og løysingsforslag vart diskutert.
26.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal inviterer til arkivplandagar 24. og 25. oktober på fylkeshuset i Molde. Sett av dagane til å starte med, oppdatere eller ferdigstille arkivplanen din.
Illustrasjonsfoto frå https://tv.nrk.no/serie/nomino
08.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har bridratt med kjelder for NRK-serien «Nomino».
Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
07.09.2016
Måndag 5. september var fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen og ass. fylkeskultursjef Monica Kjøl Tornes frå Kulturavdelinga, informasjonssjef Inger Johanne Moene og Elin Johanson Lyngstad frå informasjonsseksjonen og administrasjonssjef Nils-Gunnar Solli på vitjing på IKA.
Frå venstre mot høgre: Julia, Aimee, Mette og Sunniva. Foto Åsta Vadset, IKAMR.
30.06.2016
Igår hadde IKAMR besøk av 4 bachelorstudentar frå HiOA
Forrykande opning av dag to ved Bent Erik Myrvoll: Bentus. Foto: Guro Flø, IKAMR.
17.06.2016
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal, og Johann Roppen frå Høgskulen i Volda. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
15.06.2016
IKA og Kulturnett Møre og Romsdal fekk rektor Johann Roppen på besøk i samband med Stadnamnarkivet og stadnamndatabasen for Møre og Romsdal. Arbeidet med innsamling av stadnamn vart gjort av Møreforsking ved Peter Hallaråker i perioden 1985-1995. Heile 200 000 namn vart samla inn.
12.05.2016
Ny, oppdatert versjon av hjelpeheftet ligg no tilgjengeleg på heimesida.
Utsikt frå Scandic Parken hotell, i sentrum av Ålesund. (Foto: booking.com)
22.04.2016
I år blir kontaktkonferansen arrangert ved Scandic Parken hotell i Ålesund. Her finn du påmeldingsskjema samt førebels program for 31. mai og 1. juni.
Nettsidene for kommunereformen tilbyr ei sjekkliste for kommunane som skal gjennom samanslåingsprosessen
08.04.2016
Kartverket har lansert ny ressursside om kommunereformen.

Sider