Aktuelt

Jens Sætran, Sætran transport, som kom med avleveringa frå Smøla kommune, i samarbeid med Sølvi Knudsen ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
Dei to siste vekene er det avlevert 56,5 hyllemeter med arkiv til IKAMR.
Illustrasjonsfoto: Romsdalsmuseet.
17.10.2016
Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert ei oppreisningsordning for barn og unge som etter 23. august 1960 var innlagt, av helserådet i ei av kommunane i Møre og Romsdal, på Reknes barnesanatorium eller anna sjukehus for behandling av sjukdom med grunnlag i tuberkulose etter tuberkuloselovens § 6.
Her blir teikninga av det første offshorefartøyet på Sunnmøre, Rig Pilot, avfotografert ved Fylkessenter for Digitalisering av kulturarven (SEDAK). Frå venstre: Ingebrigt Holst-Dyrnes (leiar i Næringshistorisk forening), Gunnar O. Morsund (prosjektkoordinator, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal, IKAMR), Zane Aboltina (fotograf, SEDAK) og Ottar Andre Breivik Anderson (leiar/fotograf, SEDAK). Foto: Sunnmørsposten.
11.10.2016
I Sunnmørsposten laurdag 8. oktober kunne ein lese ei flott reportasje om Designselskapet Fiskarstrand og Eldøy. Skipsteikningane frå bedriftsarkivet er digitaliserte ved SEDAK.
Frå venstre: Ingrid Løken Jørgensen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbark), Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland), Kristian Hunskaar (Riksarkivet), Anette Skogseth Clausen (Riksarkivet), Espen Tønnesen (Riksarkivet), Snorre Dag Øverbø (KUBEN), Ottar André Breivik Anderson (Fylkessenter for digitalisering av kulturarven/SEDAK), Øystein Eike (Oslo Byarkiv). Ikkje til stades på møtet: Tove Wefald Pedersen (Norsk Folkemuseum) og Espen Sæterbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane). Foto: Riksarkivet.
06.10.2016
Gruppa hadde i går samling ved Riksarkivet, der delrapport med teknisk framstilling og løysingsforslag vart diskutert.
26.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal inviterer til arkivplandagar 24. og 25. oktober på fylkeshuset i Molde. Sett av dagane til å starte med, oppdatere eller ferdigstille arkivplanen din.
Illustrasjonsfoto frå https://tv.nrk.no/serie/nomino
08.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har bridratt med kjelder for NRK-serien «Nomino».
Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
07.09.2016
Måndag 5. september var fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen og ass. fylkeskultursjef Monica Kjøl Tornes frå Kulturavdelinga, informasjonssjef Inger Johanne Moene og Elin Johanson Lyngstad frå informasjonsseksjonen og administrasjonssjef Nils-Gunnar Solli på vitjing på IKA.
Frå venstre mot høgre: Julia, Aimee, Mette og Sunniva. Foto Åsta Vadset, IKAMR.
30.06.2016
Igår hadde IKAMR besøk av 4 bachelorstudentar frå HiOA
Forrykande opning av dag to ved Bent Erik Myrvoll: Bentus. Foto: Guro Flø, IKAMR.
17.06.2016
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format

Sider