Aktuelt

Fullt hus under føredraget til Aud Farstad. Foto: Ragnar Albertsen, FylkesFOTOarkivet.
14.11.2016
Kring heile Noreg vert det årleg arrangert arkivdag den andre helga i november. Temaet for årets arkivdag var «Då klokka klang», noko som får mange av oss til å tenke på sangen med same namn, skrive av Margrethe Munthe på byrjinga av 1900-talet. Skulehistoria i Ålesund vart dermed fokus for årets arkivdag. Arrangementet var ein suksess med om lag 70 besøkande.
08.11.2016
Laurdag 12. november opnar IKAMR dørene for publikum i høve Arkivdagen 2016. Vi byr på eit spanande program mellom kl 11.30 og 15.00!
Hanne Rekdal Aasen, elev ved Fagerlia videregående skole. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
04.11.2016
På fredag hadde vi to elevar frå Fagerlia videregående skole på OD-dag ved IKAMR. I år skal årets OD-prosjekt bidra til å styrke ungdom i Colombia.
Illustrasjonsfoto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Jens Sætran, Sætran transport, som kom med avleveringa frå Smøla kommune, i samarbeid med Sølvi Knudsen ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
Dei to siste vekene er det avlevert 56,5 hyllemeter med arkiv til IKAMR.