Aktuelt

Quality Hotel Grand, kristiansund. Illustrasjonsfoto henta frå: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-kristiansund/
05.04.2017
Her finn du programmet for IKAMR si Kontaktkonferanse i Kristiansund 14.-15. juni 2017.
22.05.2017
Kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal har eit korps av arkivmedarbeidarar som utfører oppgåver som er grunnleggjande for arbeidsgjevarane sine. Alle fortener å kome meir fram i lyset. IKAMR ønskjer å markere arbeidet som arkiv- og dokumentasjonsmedarbeidarar gjer ved å dele ut prisen Årets arkivar til ein person som har utmerka seg på ein eller fleire måtar.
Oskar og Martin Solås feira sin første 17.mai fredsvåren 1945. Foto: ukjent.
16.05.2017
I Fylkesfotoarkivet si samling - via fylkesfotoarkivet.no - fann vi dette bildet av Oskar og Martin Solås. Her feira dei sin første 17.mai fredsvåren 1945. Bildet er registrert av Stranda Sogelag, og er eigd av Ingunn Sand Fanebust.
Rekdal Transport med full bil klar for lossing. Foto: Elisabeth Dalsbø, Sunnmøre tingrett
12.05.2017
I dag har Sunnmøre tingrett deponert ca 130 hyllemeter arkiv hos IKAMR.
Foto: Ottar Andre Breivik Anderson / SEDAK.
08.05.2017
I høve markeringa av 8. mai hentar vi fram igjen eit dokument vi har funne i ei mappe med eksamenssvar i norsk skrivne av elevar i 7. klasse ved Aspøy skole våren 1945. Oppgåva var å fortelje om "Den største dagen i mitt liv". Dei fleste elevane har gjengitt dagar frå mai 1945. Nokre fortel om den utrulege, jublande kjensla 8. mai. Andre om den første 17. mai-feiringa i eit land som igjen var fritt.