Aktuelt

09.10.2017
Ved IKAMR arrangerar vi årets Arkivdag laurdag 4.november. Det vert ulike foredrag i auditoriet ved Ålesund vidaregåande skole (Latinskolen) og ope hus i Kirkegata 10b. Tema er "Fortid, notid og framtid". Innhaldsrikt og spennande program kjem seinare. Set av dagen!
Illustrasjonsfoto henta frå Datatilsynet sine nettsider.
31.08.2017
Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrkar ordninga med personvernombod. Møre og Romsdal Fylkeskommune foreslår at tenesta vert lagt til IKA Møre og Romdal.
Emil. Foto: Guro Flø, IKAMR.
30.08.2017
Ei veldig hyggeleg tilbakmelding syns vi. Velkomen tilbake Emil!
Frå venstre mot høgre: Åsta Vadset (rådgjevar IKAMR), Solfrid Hjelen (arkivleiar Aure kommune), Vibeke Lunheim (rådgjevar IKAMR) og Geir Håvard Ellingseter (dagleg leiar IKAMR). Foto: Karen Elisa Norheim, Aure kommune.
30.08.2017
Tirsdag 29. august var tre tilsette frå IKAMR på besøk i Aure kommune.
Konsulent Sølvi Knudsen og rådgjevar Dan Andre Fiskum Velle set opp arkiv i hyllene ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
25.08.2017
I veke 34 vart det deponert til saman vel 34 hyllemeter arkiv til IKA.