Aktuelt

Illustrasjonsfoto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Jens Sætran, Sætran transport, som kom med avleveringa frå Smøla kommune, i samarbeid med Sølvi Knudsen ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
Dei to siste vekene er det avlevert 56,5 hyllemeter med arkiv til IKAMR.
Illustrasjonsfoto: Romsdalsmuseet.
17.10.2016
Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert ei oppreisningsordning for barn og unge som etter 23. august 1960 var innlagt, av helserådet i ei av kommunane i Møre og Romsdal, på Reknes barnesanatorium eller anna sjukehus for behandling av sjukdom med grunnlag i tuberkulose etter tuberkuloselovens § 6.
Her blir teikninga av det første offshorefartøyet på Sunnmøre, Rig Pilot, avfotografert ved Fylkessenter for Digitalisering av kulturarven (SEDAK). Frå venstre: Ingebrigt Holst-Dyrnes (leiar i Næringshistorisk forening), Gunnar O. Morsund (prosjektkoordinator, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal, IKAMR), Zane Aboltina (fotograf, SEDAK) og Ottar Andre Breivik Anderson (leiar/fotograf, SEDAK). Foto: Sunnmørsposten.
11.10.2016
I Sunnmørsposten laurdag 8. oktober kunne ein lese ei flott reportasje om Designselskapet Fiskarstrand og Eldøy. Skipsteikningane frå bedriftsarkivet er digitaliserte ved SEDAK.