Aktuelt

Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
05.03.2018
IKAMR oppmodar arkivpersonale i kommunar og Fylkeskommune om å setje av 29. og 30.mai til Kontaktkonferansen 2018. Vi ønsker også at de melder inn forslag til tema som kan vere av interesse i høve foredrag og dialogkafe. Forslag sendast til postmottak@ikamr.no
05.03.2018
Kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal har eit korps av arkivmedarbeidarar som utfører oppgåver som er grunnleggjande for arbeidsgjevarane sine. Alle fortener å kome meir fram i lyset. IKAMR ønskjer å markere arbeidet som arkiv- og dokumentasjonsmedarbeidarar gjer ved å dele ut prisen Årets arkivar til ein person som har utmerka seg på ein eller fleire måtar.
Erlend Holst Aakvik. Foto: Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal / IKAMR.
20.02.2018
Iløpet av vinterferieveka er det adskillege nummer av tidsskriftet som vert tilgjengeleggjort.
Berit Flaten, Sykkylven kommune, og Åsta Vadset, IKAMR. Foto: Gunnar Morsund, IKAMR.
12.02.2018
I veke 6 vart det deponert tilsaman 20,5 hyllemeter med arkiv ved IKAMR.
Foto: Anderson/SEDAK.
24.01.2018
22. og 23. januar var fire tilsette ved IKA Møre og Romsdal på ASTA-kurs i Oslo.