Aktuelt

Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
10.01.2018
Frå 1. januar 2018 tredde ny arkivforskrift og riksarkivaren si nye forskrift i kraft. Frå same tid vart dei tidlegare forskriftene oppheva. Riksarkivaren har no publisert eit informasjonsskriv.
Vegard Rekdal Aasen. Foto: Anderson / SEDAK.
29.12.2017
Kulturnett Møre og Romsdal skal i dei kommande åra arkivere og sikre lydfiler (forskingsdata) frå Stadnamninnsamlinga utført av Høgskulen i Volda/Møreforsking.
Erlend Holst Aakvik. Foto: Anderson / SEDAK.
29.12.2017
I romjula har Erlend Holst Aakvik jobba for FylkesFOTOarkivet.
IT-rådgjevar Torbjørn Aasen. Foto: Anderson / SEDAK.
21.12.2017
Riksarkivaren har tildelt 700.000 kroner til definering og utvikling av malsett for uttrekk av fagsystemer. Det betyr at fagsystem kan bevarast fullelektronisk sjølv utan eigen uttrekksmodul eller Noark-integrasjon. IKAMR deltek aktivt i dette KDRS-prosjektet der verktyet Documaster Decom er utvikla.
Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år
Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
I veke 50 vart det deponert til saman 50 hyllemeter ved IKAMR.
Gunnar Morsund, privatarkivansvarleg ved IKAMR, og Vibeke Lunheim, rådgjevar ved IKAMR, er glade for tildelinga. Foto: Anderson / SEDAK.
19.12.2017
Riksarkivaren har tildelt 150.000 kroner til digitalisering av skipsteikningar og foto frå tidlegare Voldnes skipsverft i Fosnavåg. Dessutan 300.000 til digitalisering av kommunestyreprotokollar frå Møre og Romsdal. Begge desse prosjekta skal gjennomførast av Senter for digitalisering av kulturarven (SEDAK) og Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS (IKAMR).
Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
18.12.2017
Kongen i statsråd vedtok 15.12.2017 revidert forskrift om offentlege arkiv. Riksarkivaren vil vedta ein revisjon av Riksarkivaren si forskrift innan utgangen av 2017.
Foto: Ingvild Jacobsen.
28.11.2017
Kreativt Europa (Creative Europe) er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. I år var Kreativt Europas match-making seminar i Riga, Latvia (22. og 23. november) og 34 eksperter fra 9 europeiske land delte sine ideer og erfaringer.
Dan Andre Fiskum Velle fortel rådmann Håvard Sagli og vaktmeister Dag Oddvar Norheim om kirkestolen frå Aure kirke anno 1646. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
22.11.2017
Mandag og tirsdag denne veka har 5 tilsette ved IKAMR vore i Aure kommune.

Sider