Aktuelt

Frå utstillinga basert på grensebuarbevis frå Aure og Stemshaug. Foto: frå Hans Ormset sitt arkiv.
27.04.2017
Utstillinga Grensebuarbevis 1941 vert å finne ved Gammelkommunehuset / Aure kunstlag 29. og 30. april.
Leier for SEDAK, Ottar André Breivik Anderson, og dagleg leiar Rune Lothe ved IKA Hordaland. Foto: IKA Hordaland.
27.04.2017
SEDAK, ved leiar Ottar André Breivik Anderson, heldt innlegg om DIGITALISERING AV ARKIV ved IKA Hordaland si kontaktkonferanse 2017.
Interesserte besøkande høyrer på Ottar Andre Breivik Anderson, leiar for Senter for digitalisering av kulturarven, fortel om digitaliseringsarbeidet. Foto: Zane Aboltina, SEDAK/IKAMR.
26.04.2017
Søndag 23.april vart det arrangert open dag på IKAMR, jamfør arrangementet "Kjenn din egen by".
21.04.2017
Søndag 23.april går årets "Kjenn din egen by" av stabelen i Ålesund. IKAMR opnar sjølvsagt dørene denne dagen!
Foto: Guro Flø, IKAMR.
10.04.2017
Privatarkiv er skapt av næringsliv, organisasjonar og enkeltpersonar. For å ha ein dokumentasjon av heile samfunnet må privat skapte arkiv takast vare på i tillegg til statlege og kommunale.
Quality Hotel Grand, kristiansund. Illustrasjonsfoto henta frå: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-kristiansund/
05.04.2017
Her finn du programmet for IKAMR si Kontaktkonferanse i Kristiansund 14.-15. juni 2017.
Bilete lånt frå http://www.hil.no
05.04.2017
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Jan Aakvik er godt nøgd med at karta er komne. Fotograf: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivar.
29.03.2017
Stadnamninnsamling i Eide kommune var ein del av eit prosjekt utført av Høgskulen i Volda og Møreforsking, og vart samla inn 1985-1988. Dessverre kom heile samlinga bort i 1998 ved riving av brakker.
Gunnar Morsund ved IKAMR hjelper transportøren med å få ein av tre pallar av bilen. Foto: Guro Flø, IKAMR.
28.03.2017
Tysdag 28. mars kom arkivet som IKAMR pakka i Sande kommune tysdag veka før.
Frå venstre mot høgre: Ole Dahle, Randi Viddal, Marit Pauline Kvalsvik, Kai Løseth og Britt Unni Sporsheim. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
28.03.2017
Idag er det ein merkedag ved IKAMR. Vi har aldri før hatt så mange lesesalsbesøkande på ein gong. Heile 5 stykker!

Sider