Aktuelt

Thomas Monrad Hansen og Zane Aboltina i arbeid med utveksling av «beste praksis» i høve digitalisering av byggesaksarkiv. Foto: Anderson / SEDAK.
15.01.2018
Sindre Vik og Thomas Monrad Hansen, fagansvarlege for digitalisering og formidling ved IKA Kongsberg, var på fagleg besøk i førre veke.
11.01.2018
I forbindelse med ny personvernlovgjeving skal IKA Møre og Romsdal etablere eit prosjekt som skal levere tenesta personvernombod for 25 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune.
Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
10.01.2018
Frå 1. januar 2018 tredde ny arkivforskrift og riksarkivaren si nye forskrift i kraft. Frå same tid vart dei tidlegare forskriftene oppheva. Riksarkivaren har no publisert eit informasjonsskriv.
Vegard Rekdal Aasen. Foto: Anderson / SEDAK.
29.12.2017
Kulturnett Møre og Romsdal skal i dei kommande åra arkivere og sikre lydfiler (forskingsdata) frå Stadnamninnsamlinga utført av Høgskulen i Volda/Møreforsking.
Erlend Holst Aakvik. Foto: Anderson / SEDAK.
29.12.2017
I romjula har Erlend Holst Aakvik jobba for FylkesFOTOarkivet.
IT-rådgjevar Torbjørn Aasen. Foto: Anderson / SEDAK.
21.12.2017
Riksarkivaren har tildelt 700.000 kroner til definering og utvikling av malsett for uttrekk av fagsystemer. Det betyr at fagsystem kan bevarast fullelektronisk sjølv utan eigen uttrekksmodul eller Noark-integrasjon. IKAMR deltek aktivt i dette KDRS-prosjektet der verktyet Documaster Decom er utvikla.
Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år
Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
I veke 50 vart det deponert til saman 50 hyllemeter ved IKAMR.
Gunnar Morsund, privatarkivansvarleg ved IKAMR, og Vibeke Lunheim, rådgjevar ved IKAMR, er glade for tildelinga. Foto: Anderson / SEDAK.
19.12.2017
Riksarkivaren har tildelt 150.000 kroner til digitalisering av skipsteikningar og foto frå tidlegare Voldnes skipsverft i Fosnavåg. Dessutan 300.000 til digitalisering av kommunestyreprotokollar frå Møre og Romsdal. Begge desse prosjekta skal gjennomførast av Senter for digitalisering av kulturarven (SEDAK) og Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS (IKAMR).
Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
18.12.2017
Kongen i statsråd vedtok 15.12.2017 revidert forskrift om offentlege arkiv. Riksarkivaren vil vedta ein revisjon av Riksarkivaren si forskrift innan utgangen av 2017.

Sider