Aktuelt

Emil Stokkevåg med mottatt arkiv, første dag på jobb måndag denne veka.
21.06.2017
Emil Stokkevåg har sommarjobb hos IKAMR sommaren 2017.
Rune Lothe, leiar ved IKA Hordaland. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
20.06.2017
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format.
Ein glad vinnar, Annlaug Knardal Myklebust, med diplom og skål. Foto: Sandøy kommune.
16.06.2017
På Konktaktkonferansen til IKAMR vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for første gong.
Illustrasjonsfoto henta frå arkivverket sine nettsider.
06.06.2017
I 200 år har Norge hatt eit riksarkiv. Idag vert dagen blant anna markert med jubileumskonferanse i Gamle Logen i Oslo.
22.05.2017
Kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal har eit korps av arkivmedarbeidarar som utfører oppgåver som er grunnleggjande for arbeidsgjevarane sine. Alle fortener å kome meir fram i lyset. IKAMR ønskjer å markere arbeidet som arkiv- og dokumentasjonsmedarbeidarar gjer ved å dele ut prisen Årets arkivar til ein person som har utmerka seg på ein eller fleire måtar.
Oskar og Martin Solås feira sin første 17.mai fredsvåren 1945. Foto: ukjent.
16.05.2017
I Fylkesfotoarkivet si samling - via fylkesfotoarkivet.no - fann vi dette bildet av Oskar og Martin Solås. Her feira dei sin første 17.mai fredsvåren 1945. Bildet er registrert av Stranda Sogelag, og er eigd av Ingunn Sand Fanebust.
Rekdal Transport med full bil klar for lossing. Foto: Elisabeth Dalsbø, Sunnmøre tingrett
12.05.2017
I dag har Sunnmøre tingrett deponert ca 130 hyllemeter arkiv hos IKAMR.
Foto: Ottar Andre Breivik Anderson / SEDAK.
08.05.2017
I høve markeringa av 8. mai hentar vi fram igjen eit dokument vi har funne i ei mappe med eksamenssvar i norsk skrivne av elevar i 7. klasse ved Aspøy skole våren 1945. Oppgåva var å fortelje om "Den største dagen i mitt liv". Dei fleste elevane har gjengitt dagar frå mai 1945. Nokre fortel om den utrulege, jublande kjensla 8. mai. Andre om den første 17. mai-feiringa i eit land som igjen var fritt.
Kristian Hove plasserer saksarkiv frå Sunndal kommune på rett plass i hylla. Foto: Guro Flø, IKAMR.
02.05.2017
I løpet av veke 16 og 17 vart det deponert til saman vel 55 hyllemeter arkiv til IKA.
Documaster Decom bevarer elektroniske system
28.04.2017
"KDRS produksjonslinje for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske system fra kommunal sektor" holdt tirsdag 25. april en workshop på IKAMR saman med Documaster Ålesund og utviklar frå Ivan frå Bulgaria. Prosjektet er støtta av Riksarkivaren sine prosjekt- og arkivutviklingsmidler og vil effektivisere bevaring og formidling av kommunane sine avslutta system.

Sider