22.11.2017

Vi har vore i Aure kommune

Dan Andre Fiskum Velle fortel rådmann Håvard Sagli og vaktmeister Dag Oddvar Norheim om kirkestolen frå Aure kirke anno 1646. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Dan Andre Fiskum Velle fortel rådmann Håvard Sagli og vaktmeister Dag Oddvar Norheim om kirkestolen frå Aure kirke anno 1646. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Vakkert i Aure. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Vakkert i Aure. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Blide arkivarar. Dan Andre Fiskum Velle og Andri Jonsson. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Blide arkivarar. Dan Andre Fiskum Velle og Andri Jonsson. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Geir Håvard Ellingseter måtte til med brekkjern. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Geir Håvard Ellingseter måtte til med brekkjern. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Guro Flø får oversikta. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Guro Flø får oversikta. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Mykje spennande syns Åsta Vadset. Foto: Guro Flø, IKAMR.
Mykje spennande syns Åsta Vadset. Foto: Guro Flø, IKAMR.
Arkivleiar i Aure kommune, Solfrid Hjelen, og dagleg leiar ved IKAMR Geir Håvard Ellingseter. Foto: Guro Flø, IKAMR.
Arkivleiar i Aure kommune, Solfrid Hjelen, og dagleg leiar ved IKAMR Geir Håvard Ellingseter. Foto: Guro Flø, IKAMR.
Mandag og tirsdag denne veka har 5 tilsette ved IKAMR vore i Aure kommune.

Vi pakka ned eldre arkiv frå Aure kommune frå perioden før 1965, og tidlegare Stemshaug kommune som vart slått saman med Aure kommune 1. januar 1965. Tilsaman 77 flyttekasser.

I tillegg vart det registrert 130 hyllemeter nyare arkiv som IKAMR skal kome med tilbud på ordning av.