Smakebitar frå arkivet

Foto: Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK.
10.02.2017
I magasina til Interkommunalt arkiv finst det mange skattar som berre ventar på å bli oppdaga.
Brevhode på eit av breva Søren Johan Hansen skreiv frå slagmarka, 1862. Funne i arkivet etter Veøy kommune.
11.11.2015
Menneskesoga vert skapt ved at mennesket er i bevegelse. Det som er mest illustrerande her er dei store utvandringane, dei er svært opprivande og dei ber ofte bod om ei større endring.
Dokumentet er den første bevarte protokollsida i ”Herø Fattigkommisions Forhandlingsprotokoll” 1756-1845, ei av dei eldste kjeldene vi oppbevarer ved IKAMR.
09.06.2015
9. juni vert den Internasjonale Arkivdagen markert over heile verda. Dette skjer ved at arkivinstitusjonar vel seg ut eitt dokument frå samlingane sine, fortel om det og set det inn i ein samanheng. Dokumentet Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal har valt i år er kanskje ikkje visuelt vakkert, slik som mange andre dokument vi oppbevarer i magasina våre. Vi kunne valt eit flott foto, ein fargerikt illustrert skulestil eller ei viktig kontrakt. Vi har i staden valt eit epokegjerande dokument. Epokegjerande for samtida det vart skapt i, og for oss i dag. No nyt vi nemleg godt av konsekvensane tiltaket dokumentet fortel om fekk for samfunnet vårt.
Flytteattest for Pigen Berte Olsd. Hagen. Skriven av soknepresten Niels Nielsen 17.mai 1846.
23.06.2014
Da Pigen Berte Olsd. Hagen, der er født og konfirmeret i Borgunds Sogn, nuhar taget fast Tjeneste paa Gaarden Farstad i Harams Præstegjeld, afskediges hun herved fra sit Fødested. Hun er 16 - sexten - Aar gammel, og kommunicerede sidste Gang i Borgunds Kirke den 21 - første og tyvende - Mai f.A(ar).
Frå arkivet etter Herøy kommune, Sentraladministrasjonen.
23.06.2014
Det er helg! No er det tid for kos! Med snop, god mat og god drikke! Og kanskje ein sigarett eller ein ekstra pris snus?