Personregister

Guro Flø frå IKAMR igong med nedpakkinga. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
22.03.2017
Tirsdag 21. mars var IKAMR i Sande kommune og pakka eldre arkiv for avlevering til IKAMR sine depot i Ålesund.
Illustrasjonsfoto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Frå avleveringsveke ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
17.11.2015
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2016 vil dette bli i vekene: 6, 15, 24, 34, 42 og 50.
Sølvi Knudsen, konsulent ved IKAMR, pakkar ut avleverte arkiv. Foto: Guro Flø, IKAMR.
12.06.2015
Denne veka har det vore avleveringsveke ved IKAMR. Vi har motteke 45 hyllemeter frå ulike arkivskaparar.
Rådgjevar Vibeke Lunheim med eit eksemplar av dei nye arkivboksane Riksarkivet krev skal brukast til lagring av dokumentasjon. Foto: Ingunn Vestnes, IKAMR.
23.01.2015
Arkivmateriale som ikkje skal bindast inn skal pakkast i godkjende arkivboksar. Spesifikasjonen for arkivboksar som følgjer under er godkjend av Riksarkivaren 17.01.2014. Kommunar som skal avlevere arkiv til depot hos IKA Møre og Romsdal må dermed følgje denne spesifikasjonen for arkivboksar.