Aktuelt

Frå arkivet etter Ålesund kommune, Aspøy skole.
23.06.2014
I seinare år har ein vorte meir oppteken av at ein ikkje berre skal ta vare på arkivmateriale etter offentlege arkivskaparar, men også etter dei private verksemdene i samfunnet. Dette for å kunne danne seg eit fullverdig bilete av fortida. Men dette er ikkje nye tankar. Magistraten i Ålesund var inne på det same allereie i 1905.
Frå arkivet etter Surnadal kommune, Rottekrignemnda i Surnadal.
23.06.2014
Ein kjem over eit rikt utval arkivskaparar når ein arbeider med eldre, kommunale arkivkjelder. Av dei mest særmerkte arkivskaparane IKA Møre og Romsdal har kome over her i vårt fylke, kan me nemne rottekrignemnda i Surnadal.
Frå arkivet etter Vanylven kommune, Vanelvens Herredskommision.
23.06.2014
Når me i IKA skal ordne, registrerte og katalogisere dei eldre arkivsakene i ein kommune, byrjar me med å identifisere protokollane. Til dette kan eventuelle autorisasjonar vere til god hjelp.
Frå arkivet etter Vestnes kommune, Formannskapet.
23.06.2014
Både på 1800- og 1900-talet har fråhaldssrørsla stått sterkt i Møre og Romsdal. Mellom anna var kring 20 % av folket i fylket medlem av ein av dei mange fråhaldsorganisasjonane kring 1920. Her kan de lese eit brev totalavholdslaget i Vestnes sende til formannskapet i 1891.
Ordensreglar i Vestnes frå 1899. Frå arkivet etter Vestnes kommune, Heradstyret.
23.06.2014
Dei siste par åra har IKA lagt ned ein del arbeide på å ordne, registrere og katalogisere det eldre kommunale arkivmaterialet frå Vestnes og tidlegare Tresfjord kommune i Romsdal. Som eit døme på kva ein kan kome over i dette materialet, har eg funne fram eit brev som vart sendt til heradstyret i Vestnes i 1899.
Frå magasinet ved IKAMR. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, IKAMR.
04.06.2014
Hjelpeheftet for ordning, føring og avlevering av kommunale arkiv vart presentert på IKA Møre og Romsdal sin kontaktkonferanse 27.mai 2014.
"Fra arkivet"- Velkommen til utstilling på kunstmuseet Kube
16.05.2014
"Fra arkivet"- Velkommen til utstilling på kunstmuseet Kube

Sider