Aktuelt

IKAMR ønsker alle velkomne til Arkivdagen 2014!
05.11.2014
Laurdag 8.november 2014 opnar IKAMR dørene for publikum i høve den nordiske Arkivdagen. Årets tema ved IKAMR er "Fotografi gjennom 175 år". Set av dagen til eit spanande program saman med oss! I år samarbeidar vi med Sunnmørsposten. Delar av programmet vil føregå i deira auditorium.
31.10.2014
Vil du bli vår nye daglege leiar? Sjå fullstendig utlysningstekst. Søknadsfrist 17.november.
Frå kurset som vart holdt i auditoriet til Ålesund Vidaregåande skule i Kirkegata i Ålesund. Foto: Guro Flø, IKAMR.
30.10.2014
Onsdag 29.10.2014 arrangerte IKAMR og Fylkeskommunen kurs for tilsette ved dei vidaregåande skulane i fylket. Tema for kurset var ordning, føring og avlevering av papirarkiv.
Dagleg leiar ved IKAMR, Arnt Ola Fidjestøl. Foto: Ottar Breivik Anderson, IKAMR.
30.10.2014
Dagleg leiar ved IKAMR igjennom 15 år, Arnt Ola Fidjestøl, har takka ja til tilbodet om stillinga som ny fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Han startar i stillinga 1.januar 2015.
Ivrige kursdeltakarar i aksjon. Foto: Arnt Ola Fidjestøl, IKAMR.
15.10.2014
IKAMR, ved Arnt Ola Fidjestøl, held for tida grunnkurs for kommunane i arkivplan.no. Første kurs var 15.oktober i Ålesund. Dei to neste kursa er henhaldsvis i Molde 23.oktober og i Kristiansund 29.oktober.
Utviklingsleiar Jarl Martin Møller blar i arkivet. Foto: Charlotte Hauge, Herøy kommune.
02.09.2014
Herøy kommune ønskjer å gi eit best mogleg tilbod når det gjeld tilgong på informasjon til sine innbyggjarar. I den forbindelse skal utviklingsavdelinga igong med å digitalisere bygge- og delesaksarkivet. Konkurranse er lyst ut på Doffin.
Verdserklæringa om arkiv
04.07.2014
I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) ein ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringa er ein prinsipputtale om arkiv, og slår blant anna fast den viktige samfunnsrolla til arkiva. No er UDA omsett til norsk.
Sundbåten. Foto: Kristiansund kommune/Petter Ingeberg.
01.07.2014
Årets Kontaktkonferanse gjekk føre seg ved Grand Hotell Kristiansund 27.og 28. mai. IKAMR takkar for hyggeleg og positiv deltaking! For oss er dette ein unik arena for å få møte arkivmedarbeidarar frå heile fylket og å få diskuttert aktuelle problemstillingar.
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning er skriven av Ivar Fonnes.
26.06.2014
Slik situasjonen er i kommune-Norge i dag, finnes det omtrent like mange varianter når det gjelder arkivorganisering som det finnes kommuner. Dette er en rest fra da arkivtjenesten i en kommune var ansett som en ren sekretærfunksjon, og hvor det å bringe sjefen kaffe og fungere som kommunens ansikt utad var omtrent like viktig som å åpne posten og ta telefonen.
Ny Riksarkivar Inga Bolstad og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Kulturdepartementet/Marius Bakke.
23.06.2014
Inga Bolstad blei i statsråd i dag fredag 20. juni utnemnt til ny riksarkivar og leiar for arkivverket

Sider