Aktuelt

Konservator Torbjørn Akslen ved Jugendstilsenteret og rådgjevar Åsta Vadset ved IKAMR ser på dei flotte teikningane i Fürstarkivet. Foto: Ottar André Breivik Anderson, SEDAK..
09.02.2015
For 111 år siden, 23. januar 1904, ble den da relativt unge byen Ålesund forvandlet fra en liten kystby med trehusbebyggelse til en rykende askehaug. I løpet av de neste tre årene ble den nye murbyen bygget, med hjelp og støtte fra mange kanter. Håndverkere, bygningsarbeidere og arkitekter strømmet til byen, og vi kjenner i dag til rundt 50 arkitekter og byggmestere som har tegnet bygninger i Ålesund i løpet av disse årene. Enkelttegninger fra de fleste av husene er bevart i kommunens byggesaksarkiv, men så langt er det kun arkivet etter ett av arkitektfirmaene som er kjent: arkivet etter brødrene Christian og Hans Backer Fürst.
Rådgjevar Vibeke Lunheim med eit eksemplar av dei nye arkivboksane Riksarkivet krev skal brukast til lagring av dokumentasjon. Foto: Ingunn Vestnes, IKAMR.
23.01.2015
Arkivmateriale som ikkje skal bindast inn skal pakkast i godkjende arkivboksar. Spesifikasjonen for arkivboksar som følgjer under er godkjend av Riksarkivaren 17.01.2014. Kommunar som skal avlevere arkiv til depot hos IKA Møre og Romsdal må dermed følgje denne spesifikasjonen for arkivboksar.
Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
22.01.2015
IKAMR oppmodar arkivpersonale i kommunar og Fylkeskommune om å setje av 27. og 28.mai til Kontaktkonferansen 2015. Vi ønsker også at de melder inn forslag til tema som kan vere av interesse i høve foredrag og dialogkafe. Forslag sendast til postmottak@ikamr.no
Sølvi Knudsen og Kristian Hove er igong med ordning av Hareid formannskap sitt saksarkiv. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
15.01.2015
Våren 2014 sende IKAMR ut tilbod til eigarkommunane om å ta på seg ordningsoppdrag. Iløpet av året melde 16 kommunar seg interesserte. Av desse er tre prosjekt kontraktsfesta. Vi er no igong med ordning, føring og etikettering av Hareid formannskap sitt saksarkiv.
Geir Håvard Ellingseter. Foto: Werner Anderson.
05.01.2015
Geir Håvard Ellingseter er tilsett som ny dagleg leiar for IKA Møre og Romsdal. Han kjem frå stillinga som arkivleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Morgonfriske folk i IKA sitt magasin i Kirkegata 42. Jens Egil Sætran, frå Brødrene Sætran, og Åsta Vadset frå IKAMR. Foto: Guro Flø, IKAMR.
11.12.2014
Klokka 08.05 fekk IKA dagens første avlevering. Jens Egil Sætran, frå Brødrene Sætran, leverte ein palle frå Smøla kommune. Blidare og meir serviceinnstillt mann skal ein leite lenge etter. Pallen vart køyrt heilt til reolen.
På biletet ser vi Madeleine Zetterlund Stenhammer og Nikolai Brandal frå Senter for menneskerettigheter i full gang med granskinga på IKA sin lesesal i Ålesund. Foto: Guro Flø, IKAMR.
05.12.2014
Kommunaldepartementet har nedsett eit utval leia av Knut Vollebæk, som skal granske og skildre utviklinga av politikk og tiltak av norske myndigheiter, institusjonar, organisasjonar og andre verksemder ovanfor tater/romani folket fram til i dag
Avlevering frå Fræna kommune, november 2014. Foto: Guro Flø, IKAMR.
01.12.2014
I 2014 starta IKAMR med faste veker for avlevering av arkivmateriale. Denne ordninga har fungert godt og vi vidarefører praksisen i 2015.
Ein av kommunane som har takke ja til å sitte å arbeide med arkivplan.no i IKA sine lokaler er Stordal kommune. Her representert med: Alexander Oudijk og Martin Vos. Foto: Åsta  Vadset, IKAMR.
24.11.2014
Denne veka (veke 48) arrangerer IKA Arkivplanveke. Konseptet er at IKA sine tilsette skal dedikere veka til spørsmål og svar som kommunane måtte ha om arkivplan.

Sider