05.03.2018

Kontaktkonferansen 2018 vert 29. og 30.mai på Quality Alexandra Hotel i Molde

Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
IKAMR oppmodar arkivpersonale i kommunar og Fylkeskommune om å setje av 29. og 30.mai til Kontaktkonferansen 2018. Vi ønsker også at de melder inn forslag til tema som kan vere av interesse i høve foredrag og dialogkafe. Forslag sendast til postmottak@ikamr.no