09.10.2017

Arkivdagen 2017

Ved IKAMR arrangerar vi årets Arkivdag laurdag 4.november. Det vert ulike foredrag i auditoriet ved Ålesund vidaregåande skole (Latinskolen) og ope hus i Kirkegata 10b. Tema er "Fortid, notid og framtid". Innhaldsrikt og spennande program kjem seinare. Set av dagen!